Tech&Trivsel – et netværk til sikring af balancen mellem menneske og teknologi

Læs manifestet der startede det hele


Det er på tide med en nuanceret, kreativ og lyttende debat om mobilforbud, begrænsninger af sociale medier og radikaliserende algoritmer.

For længe har lobbyister og techfirmaer undermineret bl.a. skolers, læreres og børns ret til at fravælge digitale værktøjer. Det bør være slut med den politiserede og sort-hvide debat om fagpersoners myndighed og deres mulighed for at kontrollere elementer, der forstyrrer udøvelsen af deres hverv. Det skal være legitimt at vælge teknologi fra, når det styrker fagligheden.

Netværket Tech&Trivsel består af eksperter og forskere med dyb indsigt i medier, teknologi, sundhed, uddannelse, tech-policy og psykologi. Vi udvikler viden om, hvordan vi kan skabe de bedste rammer for teknologi og trivsel.

Vores ambition er at skabe frihed til fokus, nærvær, koncentration og produktivitet.

Velkommen


Notat: solide belæg for at begrænse læsning på skærme

Læs gennemgangen af forskningslitteratur der problematiserer skærmests betydning for tekstforståelse

Vent til Niende!

Forslag

Tech & Trivsel anbefaler, at forældre og værger anskaffer en basistelefon til deres børn i stedet for en smartphone – indtil mindst 9. klasse. Lignende initiativer kender man fra andre lande, fx “wait until 8th“- konceptet i USA. Det er en elegant måde at skabe et kompromis mellem det gode børneliv og ønsket om nær forældre- eller familiekontakt.

“I en utopisk og abstrakt drømmeverden, hvor skærmmedier kun tilbød opbyggeligt, fysisk og psykisk stimulerende og socialt understøttende indhold, og hvor alle børn var omgivet af opmærksomme og kærlige forældre, ville det ikke give meget mening at kritisere skærmteknologierne…”

Læs den lange version af en kronik bragt i Altinget den 2. oktober 2023