Forskning

Et udvalg af forsknings- og debatartikler om sammenhænge mellem brug af digitale medier, trivsel og læring. Listen bliver løbende revideret og udvidet.

Trivsel

Braghieri m.fl. (2021/2023) Social Media and Mental Health https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3919760

Fynbo, Lars m.fl. (2023) Digitalt mediebrugs betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt unge – VIVE https://www.vive.dk/en/publications/digitalt-mediebrugs-betydning-for-sociale-relationer-faellesskaber-og-stress-blandt-unge-rv7dnkvn/

Haidt, Jonathan (2023) Social Media is a Major Cause of the Mental Illness Epidemic in Teen Girls. Here’s the Evidence https://jonathanhaidt.substack.com/p/social-media-mental-illness-epidemic

Haidt, Jonathan (2023) Why Some Researchers Think I’m Wrong About Social Media and Mental Illness – Six propositions for evaluating the evidence https://jonathanhaidt.substack.com/p/why-some-researchers-think-im-wrong?

Hunt, Melissa m.fl. (2018) No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression https://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/jscp.2018.37.10.751?journalCode=jscp

Klein, Ezra og Jean Twenge (2023) The Teen Mental Health Crisis – Podcast https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-teen-mental-health-crisis-part-1/id1548604447?i=1000613643441

Kulturministeriet (2021) Social medier er de unges primære kilde til nyheder på internettet – rapport om internet og sociale medier. https://kum.dk/aktuelt/nyheder/sociale-medier-er-de-unges-primaere-kilde-til-nyheder-paa-internettet).

Lund, Lisbeth og Ida Nielsen Sølvhøj m.fl. (2020) Digitale enheders betydning for søvn blandt børn og unge https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2020/digitale_enheders_betydning_for_soevn_blandt_boern_og_unge

Olesen, Line Grønholt m.fl. (2020) Sammenhængen mellem skærmtid og fysisk aktivitet & stillesiddende tid hos børn – en systematisk litteraturgennemgang. Syddansk Universitet https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Digital-sundhed/Skaermtid-og-hhv-fysisk-aktivitet-og-stillesiddende-tid.ashx?

Potenza, Mark MD, PhD og Yihong Zhao PhD m.fl. (2023) Study Probes Connection Between Excessive Screen Media Activity and Mental Health Problems in Youth https://medicine.yale.edu/news-article/yale-study-probes-connection-between-excessive-screen-media-activity-and-mental-health-problems-in-youth/

Radesky, Jenny S. MD m.fl. (2022) Longitudinal Associations Between Use of Mobile Devices for Calming and Emotional Reactivity and Executive Functioning in Children Aged 3 to 5 Years https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2799042:

Rausch, Zach og Jonathan Haidt (2023)The Teen Mental Illness Epidemic is International, Part 1: The Anglosphere – Why did mental health fall off a cliff at the same time and in the same way in the USA, The UK, Canada, Australia, and New Zealand? https://jonathanhaidt.substack.com/p/international-mental-illness-part-one?

Rausch, Zach og Jonathan Haidt (2023) The Teen Mental Illness Epidemic is International, Part 2: The Nordic Nations – For Teens, Scandinavia is No Longer The Happiest Place On Earth https://jonathanhaidt.substack.com/p/international-mental-illness-part-two

Rausch, Zach og Jonathan Haidt (2023) Kids Who Get Smartphones Earlier Become Adults With Worse Mental Health – New global study finds consistent links, stronger for girls https://jonathanhaidt.substack.com/p/sapien-smartphone-report

Riehm, K. E. m. fl. (2019). Associations Between Time Spent Using Social Media and Internalizing and Externalizing Problems Among US Youth. JAMA psychiatry, 76(12), 1266–1273. https://doi.org/10.1001/ jamapsychiatry.2019.2325

Sapien Labs (2023) Age of First Smartphone/Tablet and Mental Wellbeing Outcomes   https://sapienlabs.org/wp-content/uploads/2023/05/Sapien-Labs-Age-of-First-Smartphone-and-Mental-Wellbeing-Outcomes.pdf

Schwartz, Linoy m.fl (2022) Technologically-assisted communication attenuates inter-brain synchrony https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36244598/

Silva Lopes, Lucas m.fl. (2022) Problematic Social Media Use and Its Relationship with Depression or Anxiety: A Systematic Review https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/cyber.2021.0300

Smith, Noah (2023) Honestly, it’s probably the phones – The most plausible explanation for teenage unhappiness. https://www.noahpinion.blog/p/honestly-its-probably-the-phones?

Twenge, Jean M. og Jonathan Haidt m.fl. (2022) Specification curve analysis shows that social media use is linked to poor mental health, especially among girls https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822000270

Twenge, Jean M. og Jonathan Haidt m.fl. (2021) Worldwide increases in adolescent loneliness https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197121000853

Twenge, Jean M. og Jonathan Haidt m.fl. (2020) Underestimating digital media harm https://www.nature.com/articles/s41562-020-0839-4

Digitale medier i skolen

Balslev, Jesper (2018) Kritik af den digitale fornuft Bog – Hogrefe

Balslev, Jesper (2020) Evidence of a Potential Ph.d. afhandling – RUC.

Balslev, Jesper og Mie Oehlenschläger (2023) Towards digital disconnection in Danish educational policy https://www.techandchildhood.com/news/could-digital-disconnection-studies-inform-the-politics-of-ict-in-education

Balslev, Jesper og Søren Riis (2021) The Digital Potential: – a monstrous composite? Aalborg Universitetsforlag. Serie om lærings-, forandrings- og organisationsudviklingsprocesser s. 127 https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/450748064/Technology_Assessment_in_Techno_Anthropological_Perspective_OA.pdf

Glass, Arnold L. og Mengxue Kang (2019) Dividing attention in the classroom reduces exam performance, Educational Psychology  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2018.1489046

Haidt, Jonathan (2023) The Case for Phone-Free Schools – The research is clear: Smartphones undermine attention, learning, relationships, and belonging https://jonathanhaidt.substack.com/p/phone-free-schools

Jacobson, Sam (2010) Paying attention or fatally distracted? Concentration, memory, and multi-tasking in a multi-media world https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1641768

Kirschner, Paul A. og Pedro De Bruyckere (2017) The myths of the digital native and the multitasker. Teaching and Teacher Education https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0742051X16306692

Klinge, Louise og Dorte Ågård (2023) Skoleforskere: På mange skoler er papirhæfter og fysiske bøger smidt ud. Det har store konsekvenser for eleverne – kronik Politiken https://politiken.dk/debat/kroniken/art9143589/P%C3%A5-mange-skoler-er-papirh%C3%A6fter-og-fysiske-b%C3%B8ger-smidt-ud.-Det-har-store-konsekvenser-for-eleverne

Klinge, Louise og Dorte Ågård (2023) Relationen mellem lærer og elev er vigtigere, end du tror – Samtale om relationer og skærmenes betydning Podcast: Kraniebrud/Radio4 https://radio4.dk/program/kraniebrud/?gid=48368&title=relationen-mellem-lrer-og-elev-er-vigtigere-end-du-tror

Lieberoth, Andreas (2019) Skærm skærm ikke – DPU https://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog_-_Skaerm_-_skaerm_ikke.pdf side 45

Louw Vestergaard, Arnt og Rikke Brown; Birgitte Simonsen (2010) Læringsmiljø på hhx – resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet -Erhvervsskolernes Forlag. https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/168613148/Laeringsmiljoe_paa_hhx-Kvaliteter_og_udfordringer.pdf

Stothart, C. m.fl. (2015). The attentional cost of receiving a cell phone notification. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance https://doi.org/10.1037/xhp0000100

TV2 Dokumentar (2023) Når mobilen ta’r magten  http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021508202000

Kort version af dokumentaren, 3:44: https://livsstil.tv2.dk/2015-08-20-afsloeret-af-sladrehank-saa-meget-tid-brugte-gymnasieelever-paa-pc-en

Twenge, Jean (2017): iGen: – Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy–and Completely Unprepared for Adulthood–and What That Means for the Rest of Us https://cmc.marmot.org/Record/.b54734125

Vestergaard Louw, Arnt og Dorte Ågård; Hanne Kathrine Krogstrup (2018). Klasseledelse og faglige overgange: Et ministerielt udviklingsprogram baseret på forandringsteori Institut for Læring og Filosofi- Aalborg Universitet https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/295467294/181218_Klasseledelse_og_faglige_overgange_Hovedrapport.pdf

Ågård, Dorte (2021) Skærme i skolen – Frydenlund https://www.frydenlund.dk/daginstitutioner-og-skole/skaerme-i-skolen-13263

Ågård, Dorte (2023) Hvad har vi lært af debatten om digitalisering? Kronik i Politiken https://politiken.dk/debat/kroniken/art9282065/Vi-er-helt-uenige-n%C3%A5r-de-siger-at-det-jo-bare-er-leg-der-er-flyttet-ind-p%C3%A5-sk%C3%A6rmen

Ågård, Dorte og David Madsen; Heidi A. Ringheim (2022) Opråb fra eksperter: Digitaliseringens skyggeside skal i fokus i regeringens kamp mod mistrivsel – kronik i Altinget https://www.altinget.dk/artikel/opraab-fra-eksperter-digitaliseringens-skyggesider-skal-i-fokus-i-kampen-mod-mistrivsel

Ågård, Dorte (2022) Lær eleverne at koncentrere sig  – kronik, Gymnasieskolen https://gymnasieskolen.dk/articles/laer-eleverne-at-koncentrere-sig/

Ågård, Dorte (2021) Kære skolelærere, styr nu de skærme! – Kronik i Politiken https://politiken.dk/debat/kroniken/art8272768/Brugen-af-sk%C3%A6rme-er-g%C3%A5et-fuldkommen-amok-i-danske-skoler

Ågård, Dorte (2018) Destruktiv digitalisering  – kronik Weekendavisen https://www.weekendavisen.dk/2018-32/samfund/destruktiv-digitalisering

Ågård, Dorte (2014): Motiverende relationer – lærer-elev-relationens betydning for gymnasieelevers motivation. Ph.d.-afhandling, AU.

https://www.gymnasieforskning.dk/wp-content/uploads/2016/09/Dorte-Agard-ph.d.-afhandling-2-014-Motiverende-relationer.pdf

Se evt. også en anden opsamling af forskning på Ledger of harms.