Medlemmer

Læs om netværkets medlemmer og deres evne til at skabe kritisk viden om, og kommunikere de udfordringer, der opstår, når digitalisering møder praksis. Medlemmerne deler en række værdier, men har hver deres vinkel på digitaliseringens potentialer og risici.


Aida Bikic, ph.d.

Psykolog, ph.d. og lektor ved SDU og i Børne- og ungdomspsykiatrien.

Forsker i hvordan skærmtid påvirker børns hjernefunktioner og emotionel udvikling generelt.

Fokus på hvordan skærmtid påvirker ADHD symptomer og trivsel. Aida har udviklet og testet en intervention for at reducere skærmtid hos denne målgruppe.

www.aidabikic.dk


Professor ved Copenhagen Business School og Aalborg Universitet. Har beskæftiget sig med juridiske og regulatoriske aspeker af informationsteknologi i mere end 25 år. Fokus på data-drevne forretningsmodeller, kunstig intelligens og menneskelig værdighed, som bl.a. er behandlet i bogen Your Privacy Is Important to Us!

Se også: www.ypii.eu

Jan Trzaskowski, ph.d


Morten Fenger, ph.d.

Ph.d, specialist i psykoterapi, SPU

Klinisk psykolog i psykiatrien, privatpraktiserende psykolog med KAT og schemafokuseret terapi.

Fokus: Grundlæggende hjernesystemer hos børn, unge og voksne. Hvordan techindustrien har kapret systemet for tilknytning og for opmærksomhed i barnets hjerne og dermed inducerer sensomotoriske, kognitive, sociale, emotionelle misdannelser i den udviklende hjerne. 

Foredrag og behandling: Digital afhængighed, mistrivsel, angst, stress og depression, ADHD, tilknytnings- og personlighedsforstyrrelse.


Katrine Pedersen

Morten Baggesen, stifter

Morten har over årene opsøgt råd og vejledning fra T&T’s fagmedlemmer, og opfordrede dem i 2022 til at slutte sig sammen.

Han har kæmpet for, at skolecomputere åbnes for forældrene, så de kan sætte skærmtid og skærme børnene for voldsomt indhold. 

Morten er gift med Lujani, far til to piger og T&T’s forældrerepræsentant. Generelt deler Lujani og Morten en bekymring for den voldsomme digitalisering af børnelivet vi ser i Danmark.

www.linkedin.com/in/mortenbaggesen/


Professor, ph.d. i ledelse og filosofi ved Handelshøjskolen i København

Medlem af Bibelselskabets bestyrelse og af Tech & Trivsel.

Forfatter til Skærmens magi. At træne modstandskraften i en digital tid. Fokuserer på de kulturelle og eksistentielle konsekvenser af ukritisk digitalisering.

www.linkedin.com/in/bent-meier-s%C3%B8rensen-b39b863/

Bent Meier Sørensen, professor

Louise Klinge, ph.d.

Børne- og skoleforsker, ph.d.

Medlem af Børnerådet, af forskernetværket NO!SE og af Tech & Trivsel

Fokusområde: Det gode skoleliv med fokus på børn og unges grundlæggende behov og faktorer der hæmmer/støtter behovene for tryghed, autonomi, kompetence, samhørighed, sundhed og at bidrage.

www.eduk.dk


Medlem af Det Etiske Råd og regeringens ekspertgruppe vedrørende techgiganter og Tech & Trivsel.

Medstifter af Tech & Childhood og ekstern lektor i new media studies.

Forfatter til en række analyser vedrørende de individuelle og samfundsmæssige skyggesider af den digitale udvikling med særligt fokus på børn og unge i regi af bl.a DataEthics.eu og Digitalt Ansvar. 

www.techandchildhood.com

Mie Oehlenschläger

Imran Rashid

Speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed.

Sundhedsfaglig direktør i Lenus, foredragsholder og selvstændig konsulent.

Særlig interesse for menneskets bio-psyko-sociale grundvilkår i en digital verden og vejen frem.

www.drimranrashid.com


Docent (mso), ph.d, Københavns Erhvervsakademi.

Medstifter af Analogiseringsstyrelsen, medlem af bestyrelsen i tænketanken TeknoEtik.

Interesseret i teknologifilosofi og teknopolitik. Forfatter til “Kritik af den digitale fornuft – i uddannelse” bl.a.

www.jesperbalslev.dk

Jesper Balslev, ph.d.

Dorte Ågård, ph.d.

Selvstændig konsulent, ph.d., tidligere seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Forsker i klasseledelse, motivation, lærer-elev relationer og pædagogisk ledelse.

Forfatter til bl.a. “Skærme i skolen”, “Motivation” og “Klasseledelse i ungdomsuddannelserne”.

www.dorteaagaard.com

Medlem af styregruppen.


Autoriseret psykolog samt bachelor fra Institut for Idræt.

Stifter af Psykolog- og lægehuset, Dabeco, børnesagkyndigt medlem af Medierådet for børn og unge, Medlem af netværket, Tech og Trivsel.

Fokusområde: Fraværet af livsvigtige byggesten, som skærmforbruget forårsager blandt vores børn, unge og voksne og dets sammenhæng til techindustriens forretningsmodeller. 

Medlem af styregruppen

www.dabeco.dk

David Madsen

Nicola Nyhave

Autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi.

Medlem af ekspertpuljen hos den sundhedsfaglige tænketank Atlas og netværket Tech og Trivsel.

Projektleder, foredragsholder, underviser og skribent.

Med en særlig interesse for hvordan vi skaber sundhed og trivsel hos børn og unge i dagtilbud, skoler og i familierne.

www.nicolanyhave.dk


Par- og Traumeterapeut; Sexolog med PCSA/Professional Certificate in Sex Addiction v. ATSAC UK.

Formand og medstifter af Mediesundhed for børn og unge, medlem af netværket Tech og Trivsel.

Fokusområde: At børn og unges forståelse, opfattelse og syn på seksualitet, krop, køn og relationer mere naturligt (og offline) får lov til at udvikle sig, og påvirkes mindst muligt negativt af de kommercielle og digitale medier og platforme.

Medlem af styregruppen.

www.mediesundhed.dk

Heidi Als Ringheim

Ved forespørgsel om foredrag el. lignende: kontakt medlemmerne på deres egne hjemmesider. Ved forespørgsler til kollektivet, brug kontaktformularen.